L'abbattiri

-“Mi fà appicciari” –
Micu “Purvira” u ssi putia regulari, ull’avia mai viduta tant’acqua. 
Puru i mutandi ormai eranu na cula e nnu riusciva mancu a pijari aria i tanti ch’era fitta l’acqua chi scindija. L’irtu i da “Rineddra” ormai però l’avia finitu e armenu u cc’era cchiù u piriculu i s’azzimbulari sutta chiri trempi appindinu. 
Ppi pocu ucci’avia lassatu i scarpuni intra chiru critacchiju e nnu lli paria veru ca nd’era nisciutu vivu. Ormai, na cula ch’era, putia puru pruvari ad arrivari finu a ra casa, tantu, trenta e trentunu, u cchijù l’avia fattu, ma tra l’acqua chi parica furzava ancora i cchijù, e ra gulia i si fumari finarmenti na sicaretta, a tentazioni i si firmari ad ancuna parti u ru lassava mpaci. 
A sicaretta sicuramenti era ra cosa chi u fricava primi i tuttu: ppi nenti u chiamavanu “purvira” ca nd’appicciava d’una arriti l’atra e ra vucca sua pariva nu focuni intra na sirata i viarnu. Chira menzura chi cci’avia misu a sagghjiri l’irtu era stata na menzura i mpiarnu cchijù ppi ra mancanza i du tabbaccu ca ppi chira annigata chi si stavia faciandu. 

Pijiatu cum’era intra su discurzu, a porta i da ggjiesa i du cimiteru spalancata, l’avia paruta nu miraculu. “Mindi fumu finarmenti una e pua mi puazzu puru finiri i d’annigari”. Chista era l’unica pinsata ca li putia viniri a cchiru momentu. Una è stata a pinsata e unu è statu u fattu… u tiampu u gira l’uacchji e già era d’intra. Finarmenti… menu mali chi cartini l’avia misi intra a busta i plastica i du tabbaccu… tutti belli asciutti…na bella presa, n’arruaccilata …na liccata… e via. Finarmenti fumamu! Ccu ra sicaretta a ra vucca, i manu chi si mpucianu intra a tasca i di cavuzi ppi circari l’abbattiri, e finarmenti appicciamu. “Malidizioni”! Tutti i jestimi i tutti santi passati e puru i chiri c’hanu ancora viniri! U fattu pua ca si truvava ntra na gghjiasa inbeci i du carmari, u faciva ncazzari ancora i cchjiù. Li pariva ca l’avia vicinu tutti i santi e cca ridivanu e ru cuggjiuniavanu puru. Inutili ca cci prova, l’abbattiri su na cula cumi i mutandi. A scatula i l’abbattiri era di cartuni e chiri cazzuni i l’inventori ud’avianu minimamenti pinsatu ca ccu ra pioggia si putianu vagnari, e nnu sirviri a nenti. A Micu nu truanu a ra capu l’avissa fattu menu mali. Li pariva cumi ciru affamatu i deci jiuarni ca cci mintianu suttu u mussu na pignata i carni i puarcu e nnu ccià facianu pruvari. I stintina l’eranu sagghjiuti ari cannarozza e ssi sintia viniri menu.
Ntoni “Spanticu” avia fattu a stessa pinzata i Micu. Puru iddru avia fattu a sagghjiuta i da Rineddra a quandu a quandu e li pariva nu miraculu ch’era risciutu a sagghjiri ccu chira timpistata. A paura i cci ristari siccu era stata cchjiù forti i da paura chi tinia ddu cimiteru. Ogni vota chi a ru focularu, u nannu cuntava d’anncunu muartu chi cci l’avia fatta, iddru jiva d’assammucciari arriati u liattu ppi nnu sintiri ca sinnò pua tutta a notti u riuscia d’a dòrmiri. U cci passava mai i da Rineddra, propria apposta.
Era troppu forti a paura ca ancunu muartu li niscjia davanti. Si nd’avissa vistu ancunu c’era piriculu ca diventavanu all’intrasatta, colleghi. Ma chira sira era statu custrettu, o i da Rineddra o i di Guiarci, ma i latra parti c’era piriculu ca cci ristava picchì cci vulia u duppiu ppi d’arrivari. A rorta i da gghjiasi aperta ud’era na sarvazioni ppi d’iddru ma l’acqua parica cchjiù stavia e cchjiù furzava e nnu d’era na bella pisata i cci ristari propria tandu. A diffirenza i Micu, cci’ha misu nu seculu a trasiri e nnu si sapia regulari s’era cchjiù cun tiantu i nu s’annigari o cchjiù dispiratu i chiru ca cci putia truvari. A cacareddra li jiva ru culu culu e ri gambi cci facivanu zochiti zzochiti ma pariva ca na paralisi u mantiniva ligatu ddradintra.
A Micu u lli paria veru. Na furtuna cumi chissa ull’avia mai capitata. Intra na nuttata cumi chira ancunu santu cci’avia mandatu a natru cristianu intra chira cappella. Chissu sicuramenti l’avia n’abbattiru asciuttu.
Una è stata a pinsata e subitu è statu u cunchiudimintu.
Na trozzuliata a ri spaddri i Ntoni e quattru paroli:
“Cumpà, mi fa appicciari?”
Ne risposta e ne d’abbattiru: ù
Ntoni è cadutu nterra cumi na famazza…e nnu sse cchjiù lizatu.
Parabula significa… Nd’ammazza cchjiù na sicaretta ca l’acqua a cuticchjiuni
Ps… Ntoni mancu fumava 

Lascia un commento