A buca

A buca è na cosa i nenti
Si dici tre bboti c’ù d’è nenti.

A buca è na cosa bona
E’ ra machina tua ca u tti va bona

A buca è na cosa fina
E’ a ttia ca ti rumbanu i stintina

A buca u tti fa mali
Si ti funzionanu i fanali

A buca è na cosa santa
Senta l’ammortizzatori cuami canta

A buca è nu distinu
Ppi chini dorma ru matinu

A buca è nu tiraturu
Oji ha ncappi tu, e dumani puru

A buca, l’avissi capiri,
Ccu ra santa pacienza ti l’ha tiniri.

Ci piardi i sordi
E puru u ragiunamiantu,
E’ miaggjiu ppi nnu gguardi
Ca riasti cuntiantu.

E ssi propria u ccià rijasci
Fatti l’abbunamentu ccu Pasquali
E bidi u ra finisci.

Lascia un commento