SANTAMARISI

Scritta na sira a ra casa i di Callottuzzi quando questa era la sede dell’Associazione “Nuove Proposte”

Quantu su beddri si santamarisi

Ca t’apiranu a porta e dicianu… trasa

Pua ti dimandanu si tiani turnisti

E s’un di tiani ti chiudano fora.

Santamarisi, cori d’amuri,

toccacci a tasca

e sianti i duluri.

Fimmini di San Mauru, cori ‘ngrati,

qual è la carità chi vua faciti,

nu pocu i d’acqua nun ci la dunati,

muriri di la siti ndi faciti.

Santamarisi, cori d’amuri,

toccacci a tasca

e sianti i duluri.

U vvi circamu, no, ciantu ducati,

nemmeno ncuna cosa cu d’aviti,

ma vi circamu e vua, u ccia nigati,

na supprissata e nu bicchieri i vinu.

Santamarisi, cori d’amuri,

toccacci a tasca

e sianti i duluri.

Santamarisi, cori d’amuri,

toccacci a tasca

e sianti i duluri.

Lascia un commento