Vèsparu

Vespro on Flickr.

Sona già u vesparu e Franciscu u ss’hàdi ancora ricuatu… Chi ti via benidittu… Ma ti vua riagulari ca ccu ru scuru u bbena buanu nenti…. Mi fa sulu muriri… M caccia d’anni i vita e e ci perda ra catreja!

A campana a siantu ija e iddru puru… Ma iddru tuastu!

Lascia un commento