Jualj Carcagnutu

jualj

A mmija mi l’hanu mparata ed’ija va dicua a vvua! Vua facitindi l’usu chi vuliti… tantu, ud’è ca l’ati pagati si paroli!

A prima cosa, m’ati pirdunari, ma ija no parru u talianu… ija sugnu carcagnutu e parru cumi tutti i carcagnuti….

A sicunda: ja ud’è ca sugnu tantu finu e ri paroli i libiru cumi mi calanu, cumi ova calatri. Nò sempri mi riagulu s’haju fattu a frittatica

A terza: M’ati cumpatiri si certi voti paru intr’a negghjia. Ricurdativi ca ija sugnu chiru c’ha truvatu i sordi u juarnu chi chjiuvia ficu.

M’avianu dittu: junciati ccu ri miagghji tua e facci i spisi! Hajiu nisciutu ccu ri sordi, u vvidia l’ura. Ma ara gghjiazza u c’èra nudru…

Dissà Maria a ra cummari Rosina: Ohi cchi ni mbinna, cummari Rosì, i mappini passaru sarvietti e ri sarvietti passaru mappini!

Mi dicianu: Ohi chi paisi muartu. U cc’è nenti chi fari! Cuami faciti a passari u tiampu? U ti prioccupari, u tiampu passa senza ca l’aiuti!

Figghjarì, cacchjati menti, c’adiddra u pisu li dura novi misi e ri dogghj aru massimu na nuttata, pua a ttijia, inveci, pi tutta a vita!

Si ricugghjia cu ru ciucciu carricatu e ru spiartu ci dimandava: i duvi viani? U zzu Peppi ccu ra santa pacienza rispundiva: ….ti riaguli!

I pinziari su cumi a rina… si ndi piji nu pugnu na bona parti ti fujia ddi dintra i jiriti…. e ssi i piji torna… u ssu mai i stessi!

Chiru chi sugnu mò ud’era prima e nnu sugnu mancu doppu… e mbeci ti cugghjunianu puru: Tè! U ssi canciatu i nenti… si sempri u stessu!

L’AKROS ha misu n’abbisu ca manca l’acqua stasira. Grazzij! E l’abbisu i l’atri 183 juarni i l’annu duv’è? Ni cugghjiuniati puru?

I ciucci si mbrigavanu a ra ghjiazza e ri patruni si scialavanu. Pua i varrili s’hanu ruttu, e ri patruni si dispiravanu! A fini idi ciuati!

Cum’era chjina a gghjiazza stamatina: machini sutta e machini subba, aru mmianzu e dd’ari minzini, tutti fermi a ssi salutari. Si pò fari!!!

A santu Mauru l’Anarchia ud’è n’utopia… è na pratica i tutti i juarni… nua simu anarchici i sempri!

A Santu Mauru sunu divoti a ra tradizioni orali: Tutti parranu, a ra gghjazza tutti jettanu sintenzi, ma cci ndi fussa d’unu sulu ca scriva!

Na vota l’abbucati i Santa Sivirina campavanu ccu ri mbrighi i di Santamarisi. Mo simu divintati amurusi e nnu nni mbrigamu cchjiù! O no?

A Santumauru u ciucciu chiama ricchji longhi a ru cavaddru e ru cavaddru si ndi prejia e chiama ciuatu a ru ciucciu c’u sà pijiari i misuri!

Hanu cuminciatu i festi i l’estati: Siccomi ca c’è ra crisi hanu pinzatu a ra trippa! Ca ppi ru spiritu cci vuanu dinari….

Su tiampu e dda muntagna, pija a zappa e ba ncampagna… su tiampu e dda marina pija a pignata e ba cucina!

Ija u cc’era, e ss’incasu cc’era, sicuramenti durmija, e ssi durmija, è sicuru ca mi sunnava ca u cc’era!

U mundu è na pruavula… i fora e tuastu e ddi d’intra è muaddru….

U tti spagnari i du rumbu i da vucca, spagnati i du rumbu i di stintina!

Chini zappa viva d’acqua, e chini futta viva d’ara vutta!

Zu Peppì, cuami ha fattu ad arrivari a cent’anni? Ogni vota ca u mundu pari ca mi cadja ncuaddru… ija mi scanzava nu pocu cchijù ddrà!

Ndavia ragiuni Peppi: Chissu a mmija mi para propria nu futtiri chiaru!

Si vò fari u vruadu cci vò ra carni, sinnò è sulu acqua quadiata!

Si passi i da petra chjantata e nnu ssi criticatu, a zza Rosina è niscjuta e ra zza Peppina è malata…..

Lascia un commento

Altro... Sapienza Carcagnuta
Considerazioni intorno al nostro dialetto

Considerazioni intorno al nostro dialetto da parte di una milanese vissuta nel nostro paese. (Cinzia) Tutti gli abitanti del Marchesato...

Chiudi

Il box degli articoli precedenti è realizzato con upPrev plugin.