Berlusconeide

Caru Cavaliari… Caru Cavaliari, u tti ‘ncazzari M’ha cunsentiri, dua paroli ti vuaggjiu diri, Quandu a ra pulitica sì trasutu cchijù d‘ancunu fissa t’ha cridutu Ppi cinq’anni ha sempri cumandatu e ddi nua nd’ha fattu cuami ha vulutu. I cazziciaddri […]