Mio caro Silvio grande amore

Mio caro Silvio grande amore
io ti ho sempre nel mio cuore.
Si tu fai quattru e quattr’ottu,
ni cacci l’articulu 18;
datu ca si puru senza cuscienza,
levani puru a contingenza;
e sempri senza pietà,
frìcani puru l’anzianità;
si vua fari dispiattu a ri sindacati,
aumenta u numiru i di disoccupati;
si vua fari i cosi serij,
lassani puru senza ferij;
e ssi vo fari cosi fini,
fanni pagari puru i medicini;
si pua vua fari ancora danni,
danni a pensioni a novant’anni;
a novant’anni a vita è finita,
e vaffan’culu tu e ra vita.

U tridici di giugnu si vutava…

U tridici di giugnu si vutava
e alle urne si andava
Berlusconi si allegrava
ccu Bossi e Fini si alleava
e ru cuvernu si piava
Bossi ch’è ntilligenti:
ia vuagghjiu nu ministeru mbidiatamenti
Fini rispundia:
a giustizza a vuaggjiu ia
Buttilglioni si priava
e puru nu ministeru cci fricava
casini si allegrava
i mutandi si cacava
ca prisidenti i da cambara risultava
Dalema amaru ristava
ccu Bertinotti sa piava
c’u cuvernu cci cunsignava
ma Rutelli ntelligenti:
ti dugnu fastidiu ogni momentu