Juali e ri briganti

Natru juarnu Juali ha sagghjiutu subbra u pedi i d’amura chi si trova d’aru Scifu e ssi ndi stavia faciandu na bella manciata qundu a nnu certu puntu su arrivati i briganti.

Propria sutta chir’arvulu avianu pinzatu i si ripusari ppi manciari e ssi spartiri na quadara i sordi ch’avianu arrubbatu propria chira matina.

Juali u sapia cchi pisci pijiari e ra cosa cchijù brutta era ca doppu na pocu l’avia vinuta puru na grandi pisciata e nnu riusciva cchijù a stari senza i si sbacantari. Aspetta, aspetta, chiri pezzi i galera i ddra ssutta u ssi ‘ndi vulianu jiri. A nnu certu puntu Juali u cci la fatta cchjiù, s’ha sbuttunatu a vrachetta e ss’ha misu a ra fari duvi si truvava.

I briganti ch’eranu i sutta s’anu sintutu vagnari e s’hanu pinzatu ch’era n’aciaddru; allura u capu ha pijiatu a bumbarda e s’ha misu a sparari pallini a casacciu.

Juali, a chiru puntu ppi si guardari i du chjumbu chi arrivava ha cuminciatu ad abballari i na cima all’atra ccu nu fragalasciu chi vi ammaginari e mintiandu nu pedi sparu a ra fini è cadutu cuami na famazza propria subba a quadara i di sordi.

I briganti u tta pischi… chini miagghjiu putia fujiri, i na minzina e ddi natra, pinsandu cu ssi sà cchi d’era chira cosa chera caduta.

Juali, doppu chi s’ha riuscitu a s’azari, tuttu sdorganatu, ha vistu chira quadara chjina i sordi e nnu cci’ha pinzatu dua voti: s’ha carricatu a quadara ncuaddru e ssi nd’è gghjiutu a ra casa a cci cuntari tuttu chiru ch’era successu a mmammasa.

A mamma ha prima cosa c’ha pinzatu era s’ammucciari tutti chiri sordi ma pua l’ha vinutu subitu a mmenti c’u figghjiu, ciuatu cum’era, era capaci i du jiri a cuntari a tuttu u pajsi. Subbitu ha cuminciatu a s’arraccumandari:

“Vidi ppi nnu ru dici ad ancunu, ca pua si pensanu ca l’amu arrubbati e n’arrestanu!”

Ma siccomi u sapia cha Juali u riusciva da stari citu ha cuminciatu a vervariari subba cuami a putija cunsari chira faccenda. Allura ha fattu na pinzata: Ha sagghjiutu subb’a casa ccu na sporta i ficu e passuli e quandu Juali ha nisciutu fora i da porta a cuminciatu a cci jittari ncuaddru.

Juali, cuami ha vistu cadiri tutti chiri ficu e passuli ha subitu pinsatu ca stavianu chiuviandu, e ppi nnu d’arimiagghjiu si squagghjiavanu s’adi arrimiscatu a ri cugghjiri. Quandu mammasa ha scindutu i subb’a casa Juali tuttu cuntiantu cci l’ha mustrati e cci’ha cuntatu tuttu chiru ca era successu diciandu:

“Oi mà, mentri ca tu iari fora subba a casa nostra hanu chjuvutu ficu ccu passuli!”

Mammasa allura cci’ha rispundutu:

“Juà, sugnu cuntenta figgjiarì, ma tu mò u ru diri a nuddru sinnò pua tutti vuanu viniri a ra casa nostra quandu chjiova”

Cuami cci’avissi dittu… appena Juali ha gghjiutu ara gghjiazza subitu s’ha misu a cuntari a tutti chiri c’ascuntava u fattu i da quadara i di sordi. Menu mali ca quandu cci dicianu quand’era successu iddru prontamenti rispundia:

“Chiru juarnu chi chjuvianu ficu e passuli”

E tutti si mintianu a ridiri e pinzavanu a ra ciotija i Juali.