Mio caro Silvio grande amore

Mio caro Silvio grande amore
io ti ho sempre nel mio cuore.
Si tu fai quattru e quattr’ottu,
ni cacci l’articulu 18;
datu ca si puru senza cuscienza,
levani puru a contingenza;
e sempri senza pietà,
frìcani puru l’anzianità;
si vua fari dispiattu a ri sindacati,
aumenta u numiru i di disoccupati;
si vua fari i cosi serij,
lassani puru senza ferij;
e ssi vo fari cosi fini,
fanni pagari puru i medicini;
si pua vua fari ancora danni,
danni a pensioni a novant’anni;
a novant’anni a vita è finita,
e vaffan’culu tu e ra vita.

U tridici di giugnu si vutava…

U tridici di giugnu si vutava
e alle urne si andava
Berlusconi si allegrava
ccu Bossi e Fini si alleava
e ru cuvernu si piava
Bossi ch’è ntilligenti:
ia vuagghjiu nu ministeru mbidiatamenti
Fini rispundia:
a giustizza a vuaggjiu ia
Buttilglioni si priava
e puru nu ministeru cci fricava
casini si allegrava
i mutandi si cacava
ca prisidenti i da cambara risultava
Dalema amaru ristava
ccu Bertinotti sa piava
c’u cuvernu cci cunsignava
ma Rutelli ntelligenti:
ti dugnu fastidiu ogni momentu

Berlusconeide

Caru Cavaliari…
Caru Cavaliari, u tti ‘ncazzari
M’ha cunsentiri, dua paroli ti vuaggjiu diri,

Quandu a ra pulitica sì trasutu
cchijù d‘ancunu fissa t’ha cridutu
Ppi cinq’anni ha sempri cumandatu
e ddi nua nd’ha fattu cuami ha vulutu.

I cazziciaddri tua la fatti tutti
Ha fricatu l’affamati e chjinu l’abbutti.
I quandu cci sì ttu è tutta na trastula,
all’estiru ormai ni cuntanu ppi na fragula.

Ud’è ca dicu ch’è tutta curpa i da tua
L’atri t’aiutanu puru quandu u bua.
L’Italianu ull’ha canciatu mancu u patriternu
Figurati s’era cosa i da tua, ca uss’ì d’eternu.

Tu sì nu signu, sì na bandera
Ppi tutti chissi avanzi di galera.
Tu rapprisianti u miagghjiu juri
Ppi tutti chiri cu ttenanu cchiju, mancu l’onuri.

Chissu è nnu risultatu, statti sicuru,
c’u ttu scippa nuddru, mancu a ru scuru.
Mo, nu piaciri però, t’haiu circari,
cci tiagnu assaj, tu mu pua fari.

All’elezioni cerca i vincìri, u tti fari fricari,
su suannu e troppu biaddru, u nni risbigghjiari.
Ancora u ssimu pronti, ne vaccinati
Simu sulu curnuti, e nno mazziati.